HET KOSTERSHUISJE

DICHTER BIJ VAN GOGH KUNT U NIET KOMEN

EEN VERSLAG VAN DE VERBOUWING DIE IN EIND 2018 IS AFGEROND:


Op 19 maart is Joris van Zandenbouw gestart met de restauratie van Het kostershuisje. Onder zijn leiding werkt een team aan het huisje en dit traject zal ongeveer een kleine 5 maanden in beslag nemen. 


 

DE PLANNEN EN VOORTGANG

Het Kosterhuisje is nodig toe aan restauratie. In maart 2017 is er een inspectie rapport opgesteld. Hierin staan alle dingen aangegeven die aangepast moeten worden. Dit kunnen hoogst noodzakelijke dingen zijn of dingen die bij gelegenheid aangepast moeten worden. Wat moet er dan allemaal gebeuren volgens het inspectie rapport? Het rieten dak begint hier en daar te slijten en buigt een beetje naar binnen door de verouderde dak constructie; het voeg en metselwerk moet herstelt worden; ingerot hout moet herstelt worden; er zijn dakpannen beschadigd en de schoorsteen is beschadigd. En dan zijn we nog niet eens begonnen over de binnenkant van het huisje, kortom er is genoeg te doen! Met een groep mensen wordt er voor gezorgd dat het Kostershuisje er na de restauratie weer als nieuw-oud uitziet. Het Kostershuisje is een monumentaal pand en we zullen met veel spelregels te maken krijgen bij de restauratie. Belangrijk is dat we totaal geen afbreuk doen aan de sfeer en dat alle karakteristieken van het mooie pandje bewaard blijven.

Tot nu zullen de volgende mensen bijdragen in de restauratie;

- Dick Zweers, Bouw historicus. Hij zal een bouwhistorisch onderzoek doen naar het huisje. Het is niet alleen interessant om meer te weten te komen maar ook belangrijk dat er tijdens de restauratie geen originele kenmerken van het huisje verloren gaan.

- John van Lierop, erfgoedarchitect. Gespecialiseerd in architectuur in historische panden. 'Als architect combineer ik graag mijn passie voor architectuur en oude gebouwen met moderne en creatieve oplossingen. Daarbij zijn het (bestaande) gebouw, de omgeving en de persoonlijke wensen van de bewoners het uitgangspunt. Daarnaast zorgen we er samen voor dat het gebouw duurzaam de toekomst in gaat.'  

www.johnvanlierop.com

- Joris van Zandenbouw, restauratie en renovatie monumentaal pand. Wanneer het nieuwer ontwerp voor het kostershuisje af is zullen zij het ontwerp waarmaken. Joris en zijn team zijn specialisten als het gaat om de restauratie van monumentale panden. Zij kunnen als geen ander de originele sfeer van het huisje herstellen en zorgen dat het weer klaar wordt gemaakt voor de toekomst

www.zandenbouw.nl.


DE EERSTE FASE

dwarsdoorsnede

Op dit moment is Dick Zweers bezig met een gedetailleerd bouwhistorisch onderzoek van het huisje. We willen voorkomen dat er bij de restauratie, kostbare historische kernmerken van het huisje worden aangetast of verloren gaan. Volgens Dick is het huisje in eerste instantie in hout opgetrokken en is het daarna pas in steen neergezet. Op de houten originele pilaren in het huisje zijn nog kenmerken aangebracht door de bouwer voor het plaatsen van deze pilaren. Ook is het duidelijk dat het huisje in eerste instantie uit twee zelfstandige delen heeft bestaan. Een linker gedeelte en een rechter gedeelte. Er is zelfs het vermoeden dat er totaal rechts van het huisje nog een deur heeft gezeten. 


 

Ook is John van Lierop (de architect) nu volop bezig om het huisje in alle details in kaart te brengen. Er bestaan geen originele tekeningen van het huis, dus alles wordt nu in detail opgemeten en op papier gezet. Dit gaat de basis vormen van de uiteindelijke tekeningen om het huisje weer "future proof" te maken.

 

HET INTERIEUR EN SFEERIMPRESSIES

De restauratie/renovatie van het kostershuisje is niet alleen bedoeld om het er weer goed uit te laten zien, maar ook dat het weer verstevigd wordt zodat het weer lange tijd vooruit kan. De wegzakkende muren worden gestut om verder wegzakken te voorkomen. Voegwerken in de gevel worden eruit gehaald en met het juiste materiaal opnieuw aangebracht om het breken van gevelstenen te voorkomen. Het complete dak is aan vervanging toe en zal volledig worden gerestaureerd.

Een van de belangrijkste punten van de restauratie is om alle elementen in het huisje die niet origineel zijn weer zo origineel mogelijk te maken. Zo word het standaard glas in de kozijnen vervangen door hand getrokken glas. En de huidige vloer vervangen door een oude plavuizenvloer uit Frankrijk die het meest lijkt op een vloer zoals die er vroeger heeft gelegen. Het belangrijkste is dat er geen enkel origineel element uit het kostershuisje verloren gaat. Zo gaan we kijken dat elk origineel element wat vervangen wordt in het huisje, een nieuwe functie vind. Balken uit het oude dak worden bijvoorbeeld omgetoverd tot nieuwe elementen in de keuken. 

In combinatie met de originele kenmerken van het huisje komt er een modern interieur. Hier onder een sfeer impressie van de moderne badkamer met het historische stierbloed rood.

Sfeer impressie van de badkamer

 

Tijdens de bouwhistorische verkenning zijn verschillende belangrijke kenmerken gevonden van het huisje die absoluut bewaard moeten blijven. Leuk weetje over het kleurgebruik, er is door de bouwhistoricus kleuronderzoek gedaan om door het afkrabben van diverse laagjes verf de originele kleur te van de kozijnen te bepalen. Binnen wordt er onder andere met historisch stierenbloed rood gewerkt.

Het interieur wordt zo ontworpen dat kenmerkende oude en verborgen elementen zoals een originele lemen schoorsteen(zeer zeldzaam) en de kapconstructie zichtbaar worden gemaakt door gebruik te maken van in glazen doorkijkjes in het plafond.

Slim met de ruimte omgaan

Zoals je van buiten kan zien biedt het kostershuisje geen zeeën van ruimte, het is daarom belangrijk om door middel van truckjes en materiaalgebruik een ruimtelijk gevoel te creëren. Bijvoorbeeld door gebruik van glas worden onbelemmerde doorkijkjes gemaakt om daarmee diepte te scheppen. In de slaapkamer is er geen ruimte voor een grote klerenkast, dus een kleren rek in plaats van een kast.                 Om de kamers ruimer te laten lijken worden muurkleuren doorgetrokken naar de volgende ruimten. Zo krijg je in elke kamer het gevoel dat de kamer om het hoekje verder gaat. Met de inrichting van het huisje is de ruimte natuurlijk zeer bepalend, het blijft passen en meten maar het resultaat zal een monumentaal pandje met moderne elementen zijn. 

 

 

Voorlopige indelingVoorlopige indeling
Eetkamer kachel

In de kamer links onder, de eetkamer, is het de bedoeling dat er plek is voor zo'n tien man aan tafel. In de eetkamer komt naast een modern interieur ook een historische sfeer naar voren. Er wordt een kachel aangesloten op de stenen schoorsteen en er komt een doorkijk naar de originele lemen schoorsteen.  

 

 

 

 

DE RESTAURATIE

 

 

Stutten van de murenStutten van de muren

Eindelijk is de restauratie dan begonnen en er wordt meteen hard gewerkt. Het stutten van de muren is meteen begonnen zodat het huisje in de toekomst een stevige fundering heeft. De fundering zorgt er voor dat de muren niet meer naar beneden kunnen zakken.

De mooie vondsten tijdens het uitgraven van de fundering

 

 

 

 

 

Om de muren te stutten moet eerst de oude fundering worden uitgegraven. Behalve zand en stenen kwamen er ook nog bijzondere voorwerpen te voorschijn uit de grond. Op de foto links zijn de vondsten te zien. De vondsten zijn nu bij de Heemkunde Kring in Nuenen om verder onderzocht te worden. 

 

 Bij Het kostershuisje in foto's zijn nog meer foto's te vinden van de restauratie. 

 


Het Eindresultaat van de renovatie: